Om föreningen

I en tid då vi kan känna oss tveksamma till information och nyhetsförmedling erbjuder PNFF dig en möjlighet att lyssna live på en föreläsare och få information direkt från källan.

Vi väljer föreläsare som kan berätta om sin specialitet, sitt forskningsområde eller delar med sig av sin långa erfarenhet. Du har också möjlighet att föreslå föreläsare och ibland lyckas vi få hit just honom eller henne. Du kan ställa dina frågor direkt efter föredraget och kanske lära nytt.

Våra föredrag har väldigt varierande innehåll. Förhoppningsvis blir det då möjligt att förstå människan, naturen och samhället bättre.

Piteå nya föreläsningsförening:

  • Syftar till att främja det offentliga samtalet
  • Arrangerar föreläsningar i aktuella ämnen
  • Väljer föreläsare med särskild kunskap inom sitt ämnesområde
  • Ger tid för diskussion och frågor
  • Har som mål att förmedla kunskap och väcka intresse för olika ämnen
  • Är politiskt och religiöst obunden

Styrelsen för PNFF

Ordförande

Ylva Sundkvist

Kassör

Roger Wiklund

Ledamöter

Mats Lindblom

Anders Lundkvist

Eva Lidén

Erik Hägglöv